Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă entități clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei în care sunt localizate.

Structurile de sprijinire a afacerilor (SSA) pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (ex.: consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).

Serviciile pot fi prestate de către personalul propriu sau pot fi asigurate de colaboratori externi, experți pe domeniul lor de activitate. SSA se susțin din serviciile prestate, iar tarifele practicate sunt in favoarea beneficiarilor. Structurile de sprijinire a afacerilor nu se adresează firmelor de comerț.

SSA susțin egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, religie, dizabilităţi etc., în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor. Infrastructura SSA permite un acces facil persoanelor cu dizabilități.