Pentru a lua decizii corecte și la timp, un întreprinzător trebuie să fie bine informat. Se spune că o informație bună este cea care poate fi verificată din cel puțin două surse diferite, însă acest lucru nu este întotdeauna posibil. In astfel de condiții întreprinzătorul trebuie să țină cont de credibilitatea sursei de informare iar informațiile oficiale publicate de autorități sunt cele mai credibile surse de informare.

Sursele de date pot fi clasificate în mai multe moduri, una dintre cele mai uzuale clasificări este:

 • Surse de date primare, și
 • Surse de date secundare

Obținerea de date din surse primare este costisitoare pentru un întreprinzător aflat la început de drum, întrucât se bazează pe studii și cercetări comandate de acesta, referitoare la tema supusă studiului.

Sursele de date secundare se bazează pe informații pre-existente față de momentul lansării cercetării iar o mare parte din sursele de date secundare sunt la îndemâna tuturor, fiind disponibile gratuit pe internet, în biblioteci sau la sediul instituțiilor care le publică.

În cele ce urmează vom prezenta câteva din cele mai importante surse de date secundare pentru mediul socio-economic din România.

 1. Site-ul web al Institutului Național de Statistică – www.insse.ro – oferă statistici referitoare la mediul social, la mediul economic, la finanțe, justiție, mediul înconjurător, administrarea teritoriului și utilități publice de interes local. Există secțiuni referitoare la statistici regionale și județene. O parte din informații sunt oferite contra cost.
 2. Site-ul web al Oficiului Registrului Comerțului – www.onrc.ro – oferă atât statistici referitoare la societățile comerciale din România cât și informații punctuale despre acestea.O parte din informații, în special cele punctuale referitoare la o anumită societate comercială, sunt oferite contra cost. De aici pot fi obținute online inclusiv certificate constatatoare.
 3. Site-ul web al Ministerului de Finanțe – www.mfinante.ro – oferă atât informații referitoare la bugetul de stat cât și informații specifice despre bilanțul și contul de profit și pierdere al unei societăți comerciale.
 4. Site-ul web al Băncii Naționale a României – www.bnr.ro – oferă statistici despre evoluția cursului de schimb, rata dobânzii de referință, indicatori de politică monetară, statistici financiare ale BNR, etc.
 5. Colecția de date data.gov.ro – oferă date și informațiile generate și deținute de structurile administrative precum Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, etc.
 6. Site-urile web ale Agențiilor de Dezvoltare Regională – aici se regăsesc informații despre strategiile și planurile de dezvoltare pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte
  1. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - www.inforegionordest.ro
  2. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est - www.adrse.ro
  3. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Sud Muntenia – www.adrmuntenia.ro
  4. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia – www.adroltenia.ro
  5. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare – www.adrvest.ro
  6. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest – www.nord-vest.ro
  7. Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Centru – www.adrcentru.ro
  8. ite-ul web al Agenției pentru Dezvoltare București-Ilfov – www.adrbi.ro
 7. Site-ul web al Ministerului Justiției – conține două secțiuni de mare interes pentru întreprinzători:
  1. portal.just.ro – Portalul instanțelor de judecată din România, unde poate fi verificat on-line statusul oricărui proces
  2. legislatie.just.ro – unde se regăsește gratuit și la zi legislația României

Aici sunt prezentate doar o parte din sursele de date secundare, lista putând fi completată.