În urma analizei pieței imobiliare din Timișoara la nivelul anului 2010 s-a constatat că:

  • nivelul chiriilor este destul de ridicat, ceea ce reduce semnificativ performanţa financiară a firmelor
  • spaţiile disponibile sunt parţial reamenajate, ceea ce generează cheltuieli mai mari cu utilităţile pentru IMM
  • spaţiile sunt situate la distanţă mare faţă de principalele căi de comunicaţii rutiere şi pietonale, ceea ce generează cheltuieli şi timpi morţi pentru companii

Pornind de la aceste premize a fost înființată structura de sprijinire a afacerilor Optica Business Center. Investiția a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Operațional Regional 2007-2013.

Structura de sprijin pentru afaceri reprezintă o investiţie mai aparte întrucât vizează concomitent dezvoltarea de IMM viabile şi obţinerea de venituri pentru susţinerea activităţii proprii. Rolul acesteia este de a identifica întreprinderi tinere cu mari şanse de dezvoltare rapidă, precum şi iniţiative de creare a unor asemenea întreprinderi în scopul sprijinirii lor în perioada dificilă de demarare a afacerilor.

Optica Business Center oferă servicii adaptate nevoilor IMM asistate, în spaţii care să permită optimizarea cheltuielilor administrative ale firmelor şi implicit a consumurilor energetice. Prin echipa proprie dar și prin rețeaua de colaboratori Optica Business Center oferă servicii de dezvoltare antreprenorială, servicii suport pentru afaceri noi precum și servicii pentru dezvoltarea afacerilor.

În cadrul Optica Business Center se are în vedere în primul rând sprijinirea firmelor care au un grad ridicat de inovare şi care creează o valoare adăugată mare.